USA ble grunnlagt på falske nyheter
Author: Ståle Lindblad
Published: 02.04.2019
‘Fake news’ og kommentarfelt fylt av anonyme angrep beskrives som et av vår tids største demokratiske problem, og det er sosiale medier som får skylden. Valg blir påvirket, diskusjoner polariseres og stadig flere føler seg mobbet bort fra den offentlige debatten. Sannheten er at falske nyheter og anonyme kommentarer har eksistert like lenge som de «ekte» nyhetene. Falske nyheter spilte faktisk en viktig rolle da nasjonen USA ble grunnlagt.

Please log in or register to read article.

Please Log in or Register to read the article.

T: 1