Direktorater på Facebook i 2019: Et år på det jevne
Author: Ståle Lindblad
Published: 27.04.2020
Direktorater og statlige etater hadde et år på det jevne i 2019. Effekten av innholdet som postes er litt mindre enn snittet i Norge, og endringene fra 2018 var små. Det er fortsatt et stort potensial for forbedring.

This article is free, but you need to log in or register to read it.

Please Log in or Register to read the article.

T: 1